اره بنزینی

اره موتوری یا اره برقی نوعی پیشرفته از اره می باشد که با استفاده از جریان الکتریسیته، نیروی هیدرولیک و یا غالباً توسط یک موتور دو زمانه کار می کند

سمپاش

اره بنزینی

اره بنزینی یا اره برقی نوعی پیشرفته از اره می باشد که با استفاده از جریان الکتریسیته، نیروی هیدرولیک و یا غالباً توسط یک موتور دو زمانه کار می کند. از این وسیله جهت بریدن درختان، هرس درخت، بریدن شاخه، تهیه هیزم و همچنین جهت طراحی دکور داخلی و مصارف صنعتی استفاده می شود. اره زنجیری برای انجام کارهایی مانند هرس کردن درختان میوه، بریدن درختان خشک، هرس و قطع و انداختن درختان جنگل یا مزرعه تولید چوب، تهیه هیزم از درختان و سر شاخه ها کاربردهای فراوانی دارد. به عبارت کلی اره زنجیری یا موتوری وسیله ی مخصوص باغبانان و جنگلداران امروزی می باشد. مکانیزم کارکرد این دستگاه به این صورت است که دندانه های اره به صورت یک زنجیر به یک محور دورانی متصل است که با گردش موتور زنجیر، اره کردن آغاز می شود. اره های زنجیری در دو دومدل برقی و بنزینی تولید می شوند.

كفكش
سری Spina-12″
اره بنزینی
سری Garden
اره بنزینی
سری Morris
اره بنزینی
سری Spina-Blue
اره بنزینی
سری Wego

انواع سمپاش