اره بنزینی

اره موتوری یا همان اره برقی نوعی پیشرفته از اره می باشد که با استفاده از جریان برق، نیروی هیدرولیک و یا توسط یک موتور دو زمانه کار می کند و کاره اراه را انجام می دهد.

سمپاش

اره بنزینی

 از اره جهت بریدن درختان، هرس درخت، بریدن شاخه، تهیه هیزم و همچنین طراحی دکور داخلی و در صنعتی کشور استفاده می شود.
از اره زنجیری که نوعی از اره است برای انجام کارهایی مانند هرس کردن درختان میوه، بریدن درختان خشک، هرس و قطع و انداختن درختان جنگل یا مزرعه تولید چوب، تهیه هیزم از درختان و سر شاخه ها کاربردهای فراوانی دارد.
اره زنجیری یا موتوری وسیله ی مخصوص باغبانان و جنگلداران می باشد.
مکانیزم کارکرد این دستگاه به این صورت است که دندانه های اره به صورت یک زنجیر به یک محور دورانی متصل است که با گردش موتور زنجیر، اره کردن آغاز می شود. اره های زنجیری در دو مدل برقی و بنزینی تولید می شوند و به بازار عرضه می شوند.

انواع سمپاش