سمپاش

الکتروموتور چیست؟

دینام، الکتروموتور یا موتور الکتریکی یکی از لوازم پرکاربرد در زندگی امروزه ما انسان ها است.
تمام حرکت های موجود در کنار ما به وسیله همین الکترو موتور یا موتور الکتریکی انجام می گیرد.

انواع موتورها:

موتورهای DC – موتورهای AC – موتورهای خاص – الکتروموتور

موتورهای DC

موتورهای DC شامل موتور سری، موتور موازی، موتور کمپوند، موتور خود تحریک، موتور مغناطیس دائم PMDC می باشد.

موتورهای AC

موتورهای AC شامل موتور القایی و موتور سنکرون می باشد.

موتورهای خاص

موتورهای خاص شامل موتور پله ای، موتور هیسترزیسی، موتور اونیورسال، موتور DC بدون جاروبک،موتور رلوکتانسی می باشد.

الکتروموتور 

موتورهای الکتریکی نیرو یا انرژی الکتریکی تولید شده از برق را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.
معمولا موتورهای الکتریکی دوار هستند به این صورت که جریان الکتریسیته تحت اثر میدان مغناطیس قرار می گیرد.
این موتورهای الکتریکی دورا دارای 2 بخش متحرک و محرک می باباشند.

بخش متحرک

به بخش متحرک الکتروموتور روتور گفته می شود و به بخش محرک آن استاتور یا ایستانه گفته می شود که داخل موتور قرار دارد.
روتور به دور محور خود می چرخد و این چرخش به علت گشتاورد ناشی از نیرو است که توسط میدان مغناطیسی ایجاد می شود.
هر الکتروموتوری به وسیله برق جریان مستقیم یا جریان متناوب کار می کند.

اصطلاحاتی که در الکترونیکو الکتروموتور مطرح می شوند:

جریان

جریان یعنی نسبت تغییرات بار الکتریکی به زمان و واحد اندازه گیری جریان آمپر می باشد.
این آمپر اندازه گیری می شود توسط آمپرمتر که در مدار نصب شده است.

ولتاژ

اختلاف پتانسیل یا همان ولتاژ واحد اندازه گیری است که باعث می شود جریان در یک مدار جاری شود.
واحد ولتاژ ولت که با V نشان داده می شود است و توسط ولتمتر در مدار بسته می شود و بصورت موازی در مداری که گفته شد بسته می شود.

واحد توان ظاهری

واحد کار الکتریکی وات بر ثانیه است که با W/S نمایش داده می شود.
واحد توان ظاهری ولت آمپر است که با VA یا کیلو ولت آمپر یا مگاولت آمپر نمایش داده می شود.

اهم

هنگامی که ولتاژ معادل یک ولت به دو سر مقاومتی اعمال می شود و جریان یک آمپر از آن عبور کند مقدار مقاومت یک اهم است.
اهم را با Ω نشان می دهند که واحد مقاومت الکتریکی است.

وات

مقدار انرژی تولید شده را برحسب وات اعلام می کنند.
برای نمونه لامپ های روشنایی که در زندگی ما بسیار از آنها استفاده می کنیم و با میزان وات مشخص می شوند. وات نشان می دهد این لامپ تا چه مقدار انرژی نور می تواند تولید کند.

آمپر الکتروموتور

مقدار الکتریسیته که در مدار جاری می شود را آمپر می گویند.
جریان الکتریکی زمانی به وجود می آید که نیرویی باعث حرکت الکترون ها در جهت مخصوصی شود.

معرفی اجزاء الکتروموتور

ذغال هادی، آرمیچر، سوئیچ تغییر دهنده جهت برق،آهن ربا، محور، منبع برق DC

الکتروتورها از نظر جریان مصرفی:

  • الکترو موتور با جریان مستقیم DC
  •  الکترو موتور با جریان متناوب AC

انواع سمپاش