سم پاش

سمپاش

سمپاش وسیله ای است که جهت ترکیب سموم کشاورزی و مواد ضدعفونی کننده و موارد دیگر در دوز مورد نظر
که به وسیله نازل مایعات را به صورت قطرات کنترل شده از چند میکرون تا قطره های درشت بنا بر کاربری مورد
استفاده و نوع سمپاش و پخش کردن قطرات مایعات بر سطح گیاهان جهت از بین بردن آفات، حشرات، و رساندن
مواد مغزی به گیاه همچنین جهت ضد عفونی کردن بدن حیوانات در مزارع و باغ وحش ها و ضد عفونی سطوح در
اماکن عمومی از جمله مراکز بهداشتی درمانی، بانک ها، ادارات دولتی، مدارس و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
البته کاربرد سمپاش ها به همین موارد خلاصه نمیشود و به عنوان مثال یکی دیگر از کاربردهای مهم سمپاش ها
ایجاد رطوبت در اماکن پر ازدحام و تفرجگاه ها می باشد.
سمپاش ها علاوه بر کاربرد های گسترده انواع مختلفی نیز دارند که از جمله آنها می توان به سمپاش صنعتی،برقی و دستی اشاره نمود.

سمپاش

سم پاش

سم پاش وسیله ای میباشد که بعد از به حجم رساندن سموم و انتقال آن به مخزن به وسیله نازل، مایعات را به صورت قطرات کنترل شده بر روی سطوح مختلف مانند برگ و تنه گیاه پخش می کند. سم پاش ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

سم پاش دستی
سم پاش پشتی
سم پاش موتوری
مدل فوق یک مدل سم پاش خرطومی می باشد، این سم پاش برای باغات میوه و کشاورزی های باغی کم ارتفاع کاربرد دارد، از سم پاش خرطومی بیشتر در سم پاشی کشت های زراعی استفاده می گردد.

انواع سمپاش