چاله کن بنزینی

چاله کن دستگاهی جهت حفر انواع گودال، چاله در عمق پایین و در اشکال مختلف طراحی و تولید گردیده که این دستگاه در مدل های دستی و موتوری و پشت تراکتوری موجود میباشد. در چاله کن های موتوری به طور معمول از موتور دو زمانه استفاده میشود

سمپاش

چاه کن بنزینی

چاله کن دستگاهی جهت حفر انواع گودال، چاله در عمق پایین و در اشکال مختلف طراحی و تولید گردیده که این دستگاه در مدل های دستی و موتوری و پشت تراکتوری موجود میباشد. در چاله کن های موتوری به طور معمول از موتور دو زمانه استفاده میشود که حجم موتورهای این دستگاهها با توجه به نوع عملکرد و مته های دستگاه با یکدیگر متفاوت می باشد. چاله کن های موتوری به دو صورت تک نفره و دو نفره عرضه می گردند. چاله کن موتوری قابلیت پشتیبانی مته های خاک و یخ با قطرهای 10 سانتیمتر تا 35 سانتیمتر را دارد. چاله کن ها از لحاظ کاربرد جهت حفر انواع گودال، جهت کاشت نهال، کاشت درخت و درختچه، تعویض خاک، جهت کشت دانه های خاص و بسیاری قابلیت دیگر استفاده می گردد.

انواع سمپاش